Om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.).

Justitsministeriet har ved brev af 23. september 2014 (Sagsnr. 2014-7257) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.