om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab m.v.).

Justitsministeriet har ved brev af 16. september 2014 (Sagsnr. 2014-9300-0008) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab m.v.).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg