Om ændring af færdselsloven (letbaner m.v.)

Justitsministeriet har ved brev af 9. juli 2014 (Sagsnr. 2011-84-0013) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven (letbaner og konstruktiv bestemt hastighed for motorredskaber).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg