Om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet motorkøretøj)

Justitsministeriet har ved brev af 29. oktober 2014 (Sagsnr. 2014-801-0022) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet motorkøretøj).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg