Om administrative forskrifter

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har ved mail af 25. marts 2014 (Sagsnr. 2014-1420) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til administrative forskrifter, der skal ændres som følge af L 145 om udvidelse af den borgerlige vielsesmyndigheds stedlige vielseskompetence og L146 om simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Dette brev sendes kun elektronisk.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg