Om udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Justitsministeriet har ved brev af 16. juni 2014 (Sagsnr. POL-14/3945-8) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg