Om udvidelse af visitationsadgang til visse statslige kulturarvsinstitutioner

Kulturministeriet har ved brev af 14. oktober 2013 anmodet om en udtalelse fra blandt andre Dommerforeningen i anledningen af et forslag om udvidelse af visitationsadgang til visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang.

Det fremgår af forlaget, at der allerede består en sådan visitationsadgang til Det Kongelige Bibliotek.

I den anledning skal man meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg