Om udvidelse af ordning om underretning til forurettede

Justitsministeriet har ved brev af 15. januar 2013 anmodet om en udtalelse vedrørende et udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Udvidelse af ordning om underretning til forurettede).


I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at frem­komme med bemærkninger.


Denne udtalelse sendes pr. e-mail til strafferetskontoret@jm.dk.


Der henvises til sagsnr. 2012-731-0026.


Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg