Om udkast til lov om offerfonden

Justitsministeriet har ved brev af 15. januar 2013 anmodet om en udtalelse vedrørende et udkast til lov om offerfonden.

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at frem­komme med bemærkninger.

Denne udtalelse sendes pr. e-mail til strafferetskontoret@jm.dk.

Der henvises til sagsnr. 2012-731-0020.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg