Om Tempo 100-busser på motorvej og civile prøvesagkyndige i politiet.

Justitsministeriet har ved brev af 1. februar 2013 anmodet om eventuelle bemærkninger til et udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej og civile prøvesagkyndige i politiet).


I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at frem­komme med bemærkninger.


Dette svar sendes til
jm@jm.dk.


Der henvises til sagsnr. 2012-801-0009.


Med venlig hilsen


Mikael Sjöberg