Om styrkelse af den parlamentariske kontrol og indsigt.

Justitsministeriet har ved brev af 14. januar 2013 anmodet om eventuelle bemærkninger til et udkast til forslag til lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstje­nester (Styrkelse af den parlamentariske kontrol og indsigt).


I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at frem­komme med bemærkninger.


Denne udtalelse sendes pr. e-mail til
jm@jm.dk med kopi til ote@jm.dk.


Der henvises til sagsnr. 2012-100-0033.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg