Om revision af kørelæreruddannelsen.

Justitsministeriet har ved brev af 22. oktober 2013 (Sagsnr. 2013-800-0046) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til rapport om revision af kørelæreruddannelsen.

I den anledning skal jeg meddele, at rapporten ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg