Om offentlighed i forvaltningen (Erhvervs- og Vækstministeriet )

Erhvervs- og Vækstministeriet har ved brev af 19. november 2013 (Sagsnr. 13/09942-3) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til udkast til bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen.

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg