Om offentlighed i forvaltningen (Økonomi og Indenrigsministeriet )

Økonomi og Indenrigsministeriet har ved brev af 22. november 2013 (Sagsnr. 2013-11559) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen.

I  den  anledning  skal jeg  meddele,  at  udkastet  ikke  giver  Dommerforeningen   anledning til  at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg