Om forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed.

Justitsministeriet har ved brev af 31. oktober 2013 (Sagsnr. 2013-304-0146) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg