Om den nye offentlighedslov

Justitsministeriet har ved brev af 11. november 2013 (Sagsnr. 2013-760-0214) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til udkast til vejledning om den nye offentlighedslov.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg