Om aktindsigt i visse interne kommunale og regionale dokumenter.

Økonomi og indenrigsministeriet har ved brev af 29. oktober 2013 (Sagsnr. 2013-09790) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om aktindsigt i visse interne kommunale og regionale dokumenter.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg