Om ændring af våbenloven og straffeloven. (Udførsel af skydevåben til civil brug til lande uden for EU, hardball og paintball mv.)

 

Ved brev af 30. november 2012 har Justitsministeriet hørt dommerforeningen over et forslag til lov om ændring af våbenloven og straffeloven. (Udførsel af skydevåben til civil brug til lande uden for EU, hardball og paintball mv.)

I den anledning skal jeg meddele, at forslagene ikke giver Dommerforeningen anledning til bemærk-ninger.Der henvises til sagsnr. 2012-5002-0015.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg