Om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. (Adgang til asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre mv.)

 

Ved brev af 14. december 2012 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et forslag til lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. (Adgang til asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre mv.)

 

Justitsministeriet har samtidig hørt Dommerforeningen om et forslag til ændring af udlændingeloven (Overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen).

 

I den anledning skal jeg meddele, at forslagene ikke giver Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

 

Der henvises til sagsnr. 2012-914-0004 og 2012-941-0008.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg