Om ændring af straffeloven, retsplejeloven lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige.

 

Ved brev af 21. december 2012 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarke­det, våbenloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Æn­dring af revisionsbestemmelse).

I den anledning skal jeg meddele, at forslagene ikke giver Dommerforeningen anledning til bemærk­ninger.

Der henvises til sagsnr. 2012-731-0021.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg