Om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidet mulighed for prøveløsladelse, fodlænkeafsoning m.v)

 

Ved brev af 9. november 2012 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et forslag om lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v.(Udvidet mulighed for prøveløsladelse, fodlænkeafsoning m.v)

I den anledning skal jeg meddele, at forslagene ikke giver dommerforeningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til sagsnr. 2012-359 -0030.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg