Om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Kulturministeriet har ved brev af 11. februar 2013 anmodet om eventuelle bemærkninger til et udkast til et yderligere forslag til ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.


I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at frem­komme med bemærkninger.


Dette svar sendes efter anmodning til
tro@kum.dk med kopi til kum@kum.dk.


Med venlig hilsen


Mikael Sjöberg