Om ændring af våbenloven

Justitsministeriet har ved brev af 10. februar 2012 anmodet om en udtalelse om forslag til lov om æn-dring af våbenloven (Civile, bevæbnede vagter på danske lastskibe).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at frem-komme med bemærkninger.

Dette svar sendes alene elektronisk og til jm@jm.dk.

Der henvises til sagsnummer 2011-5002-0006.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg