Om ændring af lov om Statstidende foretaget i 2012

Digitaliseringsstyrelsen har ved mail af 8. februar 2012 anmodet om en udtalelse om forslag til lov om ændring af lov om Statstidende.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at frem-komme med bemærkninger.

Dette svar sendes alene elektronisk og til digst@digst.dk.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg