Om ændring af færdselsloven (Aldersgrænsen for førere af lille knallert)

Justitsministeriet har ved brev af 22. februar 2012 anmodet om eventuelle bemærkninger til et udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven (Aldersgrænsen for førere af lille knallert).

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at frem-komme med bemærkninger.

Dette svar sendes alene elektronisk og til jm@jm.dk.

Der henvises til sagsnummer 2012-801-0004.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg