Europa-Parlamentets og Rådets forordninger om finansieringsprogrammer for 2014–2020 for indre anliggender

Justitsministeriet har ved mail at 7. marts 2012 anmodet om eventuelle bemærkninger til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordninger om finansieringsprogrammer for 2014 - 2020 for indre anliggender.

I den anledning skal jeg udtale, at Dommerforeningen ikke finder anledning til at udtale sig om forsla-gene.

Dette svar sendes alene elektronisk og til jm@jm.dk.

Der henvises til sagsnummer 2012-3705-0015.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg