Om overførsel af smitte med hiv/aids

Justitsministeriet har ved brev af 8. november 2011 anmodet om en udtalelse om et notat fra Arbejdsgruppen om overførsel af smitte med hiv/aids.

I den anledning skal jeg meddele, at notatet ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Dette svar sendes alene elektronisk og til jm@jm.dk.

Der henvises til sagsnummer 2011-730-0051.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg