Om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Justitsministeriet har ved brev af 10. november 2011 anmodet om en udtalelse om et udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Revision af huseftersynsordningen) samt udkast til bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

I den anledning skal jeg meddele, at udkastene ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Dette svar sendes alene elektronisk og til jm@jm.dk

Der henvises til sagsnummer 2011-7005-0004.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg