Om ændring af straffeloven (Udvidet definition af menneskehandel m.v.)

Justitsministeriet har ved brev af 26. oktober 2011 anmodet om en udtalelse om et udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Udvidet definition af menneskehandel m.v.).

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Dette svar sendes alene elektronisk og til jm@jm.dk.

Der henvises til sagsnummer 2011-731-0013.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg