Om ændring af straffeloven (Forebyggelse af terrorisme)

Justitsministeriet har ved brev af 27. oktober 2011 anmodet om en udtalelse om et udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme).

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Dette svar sendes alene elektronisk og til jm@jm.dk.

Der henvises til sagsnummer 2011-731-0011.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg