Strafferetligt værn mod terrorisme

J.nr. 30/2006
Deres j.nr. 2005-793-0026

I et brev af 1. marts 2006 har Justitsministeriet anmodet om en udtalelse om Straffelovrådets betænkning om det strafferetlige værn mod terrorisme.

Foreningen finder, at betænkningen er begrundet i politiske overvejelser i en sådan grad, at Dommerforeningen ikke finder at burde udtale sig om betænkningen.

Med venlig hilsen
Henrik Linde