Betinget udvisning, skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud m. v.

Under henvisning til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations brev af 22. december 2005 (journal nr. 2005/4000-65) skal Dommerforeningen udtale, at udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning, skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud m. v.) er begrundet i politiske overvejelser i en sådan grad, at Dommerforeningen ikke finder at burde udtale sig om forslaget.

Der henvises til journal nr. 2005/4000-65.

Med venlig hilsen
Ulrik Jensen