Varetagelse af tinglysningsopgaven

J.nr.71/2004
Deres j.nr. 2005-7010-0026

I et brev af 29. juni 2005 har Justitsministeriet anmodet om en udtalelse om betænkning nr. 1461/2005 om varetagelse af tinglysningsopgaven.

Foreningen, der jo har været repræsenteret i udvalget, har ikke bemærkninger til betænkningens forslag om den fremtidige varetagelse af tinglysningsopgaven.

Foreningen ønsker at tilføje, at den af hensyn til sikkerheden for omsætningen og belåningen af fast ejendom og af personalemæssige hensyn anmoder om, at der fastsættes en forsvarlig og ikke for kortvarig implementeringsfase. Foreningen deltager gerne i drøftelser om udformningen af denne.

Med venlig hilsen
Henrik Linde

Udskriv denne side