Uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse ved hensynsløs kørsel

Høringssvar afgivet den 8. april 2005 til Justitsministeriet, Lovafdelingen:

I et brev af 10. august 2004 har Justitsministeriet anmodet om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med særligt hensynsløs kørsel).

Dommerforeningen har konstateret, at lovudkastets bemærkninger indeholder nøje angivelser af fremtidige strafniveauer.

Dommerforeningen lægger vægt på, at det i lovudkastet er understreget, at fastsættelse af straf i det enkelte tilfælde fortsat vil bero på domstolenes konkrete vurdering af sagens samtlige omstændigheder, og at de i lovudkastet angivne strafniveauer kan fraviges i op- eller nedadgående retning.

Dommerforeningen har herudover ikke bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
Henrik Linde

Udskriv denne side