Rapport om fremtidens politi

Deres j.nr. 2005-740-0056

I et brev af 18. maj 2005 har Justitsministeriet anmodet om en udtalelse om rapport om fremtidens politi, der er afgivet af Visionsudvalget vedrørende fremtidens politi.

Foreningen har noteret sig rapportens bemærkninger om, at en retskreds ikke bør være delt mellem flere politikredse, medens det ikke i sig selv vil være et problem, hvis der er flere retskredse end politikredse.

Foreningen er enig i disse synspunkter og har i øvrigt ikke bemærkninger til rapporten.

Henrik Linde

Udskriv denne side