EU direktiv om mægling på det civil- og handelsretlige område

Høringssvar afgivet den 17. marts 2005 til Justitsministeriet, Lovafdelingen:

I et brev af 24. februar 2004 har Justitsministeriet anmodet om en udtalelse om forslag til Rådets direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område (KOM(2004) 718 endelig).

Det grænseoverskridende aspekt forekommer særdeles beskedent.

Dommerforeningen finder i øvrigt ikke umiddelbart et påtrængende behov for en EU-retlig regulering på området.

Med venlig hilsen
Henrik Linde

Udskriv denne side