Tvister om EF-patenter

Dommerforeningen har til Justitsministeriet den 26. februar 2004 afgivet følgende udtalelse:

"Som svar på email af 6. februar 2004 om høring vedrørende Kommissionens forslag af 12. januar 2004 til Rådets afgørelse dels om tildeling af kompetence til Domstolen til at afgøre tvister om EF-patenter, dels om oprettelse af EF-patentretten og om appel til Retten i Første Instans kan Dommerforeningen udtale, at det ifølge forslaget om oprettelse af EF-patentretten påhviler medlemsstaterne at vedtage de fornødne bestemmelser herom i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

Dommerforeningen går ud fra, at der i forbindelse med en eventuel gennemførelse af bestemmelserne i Danmark vil ske en nærmere belysning af de fordele, der forventes opnået ved en gennemførelse, over for den suverænitetsafgivelse, som forslagene indebærer.

Dommerforeningen har derfor ikke på nuværende tidspunkt bemærkninger til forslagene."

Udskriv denne side