Understøttelsesfonden

Fondens vedtægter er optaget i årsberetningen for 1995-96, hvortil der henvises.

Efter vedtægternes § 3 er fondens formål:

".... at yde hjælp til afdøde medlemmers ægtefæller og børn.
Fonden kan endvidere yde hjælp til medlemmer af foreningen, herunder afgåede dommere. Det er i alle tilfælde en forudsætning for støtte, at den pågældendes forhold er således, at der efter bestyrelsens skøn er behov for hjælp.

I det omfang, der ikke er ansøgere, der opfylder ovenstående, kan fonden tillige yde støtte til fungerende dommeres børn, såfremt deres forhold er således, at der efter bestyrelsens skøn er behov for hjælp."

Legater søges inden 1. maj ved henvendelse til:

Den Danske Dommerforening
Kassereren
Domhuset, Nytorv
1450 København K.

Udskriv denne side