Relationer til udlandet

6 medlemmer af bestyrelsen deltog i september 2006 i den Internationale Dommerunions (IAJ) møde i Siófok i Ungarn. Blandt de emner, der blev drøftet på mødet, kan særligt nævnes alternative konfliktløsningsmodeller samt retssystemets behandling af psykisk syge lovovertrædere. I øvrigt henvises til www.iaj-uim.org.

Formanden og næstformanden deltog i april 2007 i Den Europæiske Dommerunions (EAJ) møde i Valencia i Spanien. Blandt de emner, der var på dagsordenen, kan nævnes spørgsmålet om pressekritik af dommere i Ungarn samt svenske dommeres utilfredshed med indførelse af resultatløn.

SEND (Samarbejdsorganet for Efteruddannelse af Nordens Dommere) tilstræber hvert år at afholde to seminarer. Det ene er et processeminar for byretsdommere, og det andet er enten et seminar for de overordnede retter eller et seminar, der særligt tager sigte på ledelse. Arrangementerne går på skift i de nordiske lande.

Der blev i beretningsåret afholdt et ledelsesseminar i Oslo fra den 4. til den 6. september 2006 og et processeminar i København fra den 23. til den 25. maj 2007 for byretsdommere under overskriften "Den nye dommerrolle i civilprocessen". Den 10. til den 12. september 2007 afholdes et seminar for de overordnede retter under overskriften: "Om landsretterne som pejlemærke". Sædvanligvis deltager 10 dommere fra hvert af de nordiske lande. Danske deltagere udpeges efter ansøgning af Dommerforeningens bestyrelse.


Medlemmernes deltagelse i de nævnte og andre seminarer mv. fremgår af den nedennævnte oversigt.


I august 2006 deltog Henrik Linde og Ulrik Jensen i et møde i Helsinki for de nordiske dommerforeningers formænd og næstformænd.

Fra den 4. til den 6. september 2006 deltog følgende i SEND-seminar i Oslo om ledelse: Otto Bisgaard, Bent Carlsen, Bjarne Christensen, Anette Codam, Niels Otto Jensen, Vagn Kastbjerg, Birgitte Holmberg Pedersen, Bodil Ruberg, Flemming Schønnemann og Karen Thegen.

Fra den 28. september til den 1. oktober 2006 deltog Ulrik Jensen, Lene Pagter Kristensen, Linda Lauritsen, Henrik Linde, Mikael Sjöberg og Olaf Tingleff i Den Internationale Dommerunions møde i Siófok, Ungarn.

Fra den 23. til den 25. oktober 2006 deltog Elisabeth Larsen og Jens Erik Stausbøll i et seminar i Trier om Mutual Recognition of Judicial Decisions in Criminal Matters: The Role of the National Judge

Fra den 8. til den 10. november 2006 afholdt Europarådets rådgivende dommerkomité, CCJE, plenarmøde i Strasbourg. Som medlem for Danmark deltog Børge Dahl. Komiteen vedtog bl.a. Opinion No. 8 on the Role of Judges in the Protection of the Rule of Law and Human Rights in the Context of Terrorism og Opinion No. 9 on the Role of National Judges in Ensuring an Effective Application of International and European Law. I øvrigt henvises til www.coe.int/ccje.

Fra den 20. til den 21. november 2006 deltog Ingrid Drengsgaard, Lillian Hindborg, Kirsten Mathiesen og Ulla From Petersen i et studiebesøg ved EF-domstolen i Strassbourg.

Fra den 20. til den 22. februar 2007 deltog Rasmus Damm i et seminar i Berlin om "Procedural guarantees in criminal proceedings".

Fra den 26. til den 27. marts 2007 deltog Niels Grubbe i CCJE's tredje dommerkonference i Rom om "High councils of the judiciary".

Fra den 29. til den 31. marts 2007 deltog Jørgen Lougart og Ulrik Jensen i Den Europæiske Dommerunions møde i Valencia.

Fra den 16. til den 18. april 2007 deltog Ulrik Jensen i et seminar om tinglysning i Murcia, Spanien.

Fra den 18. til den 20. april 2007 deltog Jens Erik Stausbøll i et seminar i Barcelona om "Courts and uniformity of the criminal/judicial process in the EU".

Fra den 23. til den 25. maj 2007 deltog følgende i SEND-seminar i København om den nye dommerrolle i civilprocessen: Sanne Bager, Bent Carlsen, Bjarne Christensen, Ingrid Drengsgaard, Linda Lauritsen, Kirsten Mathiesen, Hanne Fog-Petersen, Kirsten Maigaard, Steen Friis Nielsen, Gunver Nørskov Pedersen, Marianne Peschke-Køedt, Eva Skov og Ingrid Thorsboe.

Udskriv denne side