Medlemmer den 1. august 2007

Højesteret ..........................................................

19

Østre Landsret ..................................................

65

Vestre Landsret ................................................

38

Sø- og Handelsretten ......................................

5

Københavns Byret ............................................

43

Byretterne uden for København .....................

192

Færøerne ............................................................

2

Grønland .............................................................

1

EF-Domstolen ....................................................

2

Menneskerettighedsdomstolen .....................

1

Fungerende medlemmer i alt ........................

368

Afgåede medlemmer ............................................

160

Samlet medlemstal .............................................

528

Udskriv denne side