Medlemmer af udvalg og arbejdsgrupper nedsat af Domstolsstyrelsen pr. 1. august 2007

Budgetudvalget
Jørgen Lougart og Bjarne Christensen er medlemmer af Budgetudvalget.

Dødsboskifte
Ove Dam er medlem af en arbejdsgruppe vedrørende dødsboskifte.

Elevudvalget
Linda Lauritsen er medlem af Elevudvalget.

Forfremmelsesnævnet
Linda Lauritsen er medlem af Forfremmelsesnævnet for Kontorpersonale ved Domstolene.

Hovedsamarbejdsudvalget
Jørgen Lougart, Søren Axelsen, Bent Carlsen og Bjarne Christensen er medlemmer af Hovedsamarbejdsudvalget for Domstolene.

IT-udvalget
Jørgen Lougart og Alex Elisiussen er medlemmer af Domstolenes IT-udvalg.

Kompetenceudvalget
Ole Dybdahl, Hardy Brunsgaard Pedersen og Olaf Tingleff er medlemmer af Kompetenceudvalget.

Kravspecifikationsgruppe2
Linda Lauritsen er medlem af Kravspecifikationsgruppe2.

Personalepolitisk Udvalg
Linda Lauritsen er medlem af Personalepolitisk Udvalg.

Samarbejdsforum
I Domstolenes Samarbejdsforum er Jørgen Lougart, Bent Carlsen, Bjarne Christensen, Alex Elisiussen og Margit Laub medlemmer. I en arbejdsgruppe på det familieretlige område deltager Lene Hjerrild. I en arbejdsgruppe om bødesager deltager Marianne Peschke-Køedt. I en arbejdsgruppe om forelæggelse for Arbejdsskadestyrelsen og Retslægerådet deltager Svend Bjerg Hansen og Merete Engholm. I en arbejdsgruppe om håndtering af personundersøgelser deltager Bertil Frosell.

Service- og kvalitetsmål
Anette Codam er medlem af Domstolsstyrelsens brugerpanel til evaluering af styrelsens service- og kvalitetsmål.

Sikkerhedsudvalg
Hans Ulrik Bruhn er medlem af Domstolenes Sikkerhedsudvalg.

Skiftesager
Kirsten Mathiesen er medlem af en arbejdsgruppe om arbejdsbeskrivelse og statistik i skiftesager.

Statistik
Tuk Bagger, Hans Esdahl og Henrik Lind Jensen er medlemmer af en arbejdsgruppe vedrørende statistik på civil- og straffesagsområdet.

Tekstudvalget
Christina Breinstrup er medlem af Tekstudvalget.

Visionsudvalget
Jørgen Lougart, Otto Bisgaard, Bent Carlsen, Lene Pagter Kristensen og Mikael Sjöberg er medlemmer af Visionsudvalget for domstolsjurister.

Udskriv denne side