Medlemmer af kontaktudvalg pr. 1. august 2007

Advokatrådet
Jørgen Lougart, Ulrik Jensen, Mikael Sjöberg og Olaf Tingleff er medlemmer af kontaktudvalget med Advokatrådet.

Dommerfuldmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer
Jørgen Lougart og Linda Lauritsen er medlemmer af kontaktudvalget med Dommerfuldmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer.

Politidirektørforeningen
Jørgen Lougart og Ulrik Jensen er medlemmer af kontaktudvalget med Politidirektørforeningen.

Udskriv denne side