Fagudvalg pr. 1. august 2007

Administrative forhold
Linda Lauritsen, Retten i Roskilde (formand)
Flemming Schønnemann
Bertil Vollmond

Arveret og dødsboskifteret
Kirsten Mathiesen, Retten i Svendborg (formand)
Eva Staal
Ingrid Thorsboe

Civilproces
Lene Hjerrild, Retten i Randers (formand)
Poul Holm
Lars Lindencrone Petersen

Fogedret
Olaf Tingleff, Retten i Hillerød (formand)
Ejler Bruun
Bjørn Graae Rasmussen

Formueret
Ulrik Jensen, Vestre Landsret (formand)
Oliver Talevski
Bodil Wiingaard
Dorthe Wiisbye

Færdselslovgivningen
Mikael Sjöberg, Østre Landsret (formand)
Sanne Bager
Peter Lilholt

Konkurs- og anden insolvensret
Kirsten Mathiesen, Retten i Svendborg (formand)
Hanne Kildal
Lars Lindencrone Petersen

Person- og familieret
Lene Hjerrild, Retten i Randers (formand)
Peter Brund
Lis Frost

Retsmægling
Carsten Michelsen, Retten i Aalborg (formand)
Sanne Bager
Tuk Bagger
Svend Bjerg Hansen

Straffeproces
Carsten Michelsen, Retten i Aalborg (formand)
Ingrid Drengsgaard

Strafferet
Mikael Sjöberg, Østre Landsret (formand)
Lene Sadolin-Holst
Elisabeth Mejnertz

Teknologi
Linda Lauritsen, Retten i Roskilde (formand)

Tinglysning
Kirsten Mathiesen, Retten i Svendborg (formand)
Lilian Hindborg
Eva Staal

Udlændingespørgsmål
Ulrik Jensen, Vestre Landsret (formand)
Henrik Bloch Andersen
Kurt Rasmussen

Udskriv denne side