Bestyrelsen 2007

Jørgen Lougart, Københavns Byret (formand)
Ulrik Jensen, Vestre Landsret (næstformand)
Tine Vuust, Københavns Byret (kasserer)
Lene Hjerrild, Retten i Randers (sekretær)
Børge Dahl, Højesteret
Linda Lauritsen, Retten i Roskilde
Kirsten Mathiesen, Retten i Svendborg
Carsten Michelsen, Retten i Aalborg
Mikael Sjöberg, Østre Landsret
Karen Thegen, Retten i Sønderborg
Olaf Tingleff, Retten i Hillerød

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Udskriv denne side