Personalia 2005

Nyudnævnelser:

Advokat Tine Vuust til dommer i Københavns Byret fra 1. august 2004.

Kst. dommer Karin Bøgh Pedersen til dommer i Faaborg fra 1. december 2004.

Kst. dommer Finn Haargaard til dommer i Retten i Nykøbing Falster fra 1. december 2004.

Kst. retsassessor Henrik Twilhøj Manner-Jakobsen til landsdommer i Vestre Landsret fra 1. december 2004.

Retsassessor Niels Toft-Vandborg til sorenskriver (dommer) i Retten på Færøerne fra 1. januar 2005.

Kst. dommer Dorit Kring til dommer i Retten i Odense fra 1. januar 2005.

Vicestatsadvokat Steen Friis Nielsen til dommer i Retten i Grindsted fra 1. januar 2005.

Kontorchef Henrik Gam til landsdommer i Østre Landsret fra 1. marts 2005.

Retsassessor Karen-Marie Christiansen til dommer i Retten i Roskilde fra den 1. maj 2005.

Kst. retsassessor Christina Brandt Breinstrup til dommer i Retten i Tåstrup fra 15. maj 2005.

Fuldmægtig Anne Birgitte Fisker til dommer i Københavns Byret fra den 15. maj 2005.

Chefkonsulent Charlotte Elmquist til dommer i Københavns Byret fra den 1. august 2005.

Retsassessor Jeanette Thørholm Andersen til dommer i Retten i Odense fra 1. august 2005.

Kontorchef Anne Louise Haahr Bormann til landsdommer i Østre Landsret fra 1. august 2005.Ændrede udnævnelser:

Vagn Kastbjerg, Retten i Esbjerg, til administrerende dommer i Retten i Horsens fra 1. september 2004

Henrik Møller, Retten på Færøerne, til administrerende sorenskriver (dommer) i Retten på Færøerne fra 1. september 2004.

Ulla From Petersen, Retten i Grindsted, til administrerende dommer i Retten i Esbjerg fra 1. oktober 2004.

Ole Græsbøll Olesen, Vestre Landsret, til landsdommer i Østre Landsret fra 15. oktober 2004.

Marianne Caft, Retten i Faaborg, til dommer i Retten på Frederiksberg fra 1. december 2004.

Torben Melchior, Højesteret, til præsident for Højesteret fra 1. december 2004.

Torben Nøies Goldin, Retten i Gentofte, til administrerende dommer i Retten i Lyngby fra 1. januar 2005.

Vibeke Steen Rønne, Østre Landsret, til højesteretsdommer fra 1. januar 2005.

Anne Birgitte Thalbitzer, Retten i Roskilde, til landsdommer i Østre Landsret fra 1. marts 2005.

Birgit Skriver, Retten i Tåstrup, til administrerende dommer i Retten i Gentofte fra 1. april 2005.

Jon Fridrik Kjølbro, Københavns Byret, til landsdommer i Østre Landsret fra 1. april 2005.

Steen Mejer Hansen, Københavns Byret, til landsdommer i Østre Landsret fra 1. august 2005.Afgåede:

Jacques Hermann, Præsident for Højesteret, med udgangen af november 2004.

Jan Frank Reckendorff, Østre Landsret, med udgangen af november 2004.

Niels Henrik Lund Larsen, Retten i Odense, med udgangen af december 2004.

Holger Kallehauge, Østre Landsret, med udgangen af marts 2005.

Inge Elgaard Bastian, Retten i Odense, med udgangen af maj 2005.

Niels Johan Petersen, Østre Landsret, med udgangen af juli 2005.

Ebbe Christensen, Østre Landsret, med udgangen af juli 2005.Døde:

Viggo Terp-Hansen, landsdommer i Østre Landsret.

Ole Due, dommer, præsident for EF-domstolen i Luxembourg.

Rasmus Kam, dommer i Aalborg.

L. P. Thorup, dommer i Århus.

Poul Buch, dommer i Varde.

Poul Sølling, dommer i Lyngby.

Jørgen W. Levinsen, dommer i Gråsten.

Carsten Hvam, dommer i Odense.

Kennith Juul-Olsen, landsdommer i Vestre Landsret.

Peder Nielsen, dommer i Århus.

Morten Hastrup, dommer i Herning.

Udskriv denne side