Medlemmer den 31. juli 2005

Højesteret ..........................................................

19

Østre Landsret ..................................................

65

Vestre Landsret ................................................

39

Sø- og Handelsretten ......................................

4

Københavns Byret ............................................

50

Byretterne uden for København .....................

158

Færøerne ............................................................

2

Grønland .............................................................

1

EF-Domstolen ....................................................

2

Menneskerettighedsdomstolen .....................

1

Fungerende medlemmer i alt ........................

341

Afgåede medlemmer ............................................

141

Samlet medlemstal .............................................

482

Udskriv denne side