Bestyrelsen 2004-2005

Henrik Linde, Retten i Korsør (formand)
Arne Lyngesen, Østre Landsret (næstformand)
Hanne Fog-Petersen, Københavns Byret (kasserer)
Anette Codam, Retten i Frederikssund (sekretær)
Lene Hjerrild, Retten i Randers
Ulrik Jensen, Vestre Landsret
Lene Pagter Kristensen, Højesteret
Linda Lauritsen, Retten i Roskilde
Kirsten Mathiesen, Retten i Svendborg
Carsten Michelsen, Retten i Aalborg


Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 11 bestyrelsesmøder.

Udskriv denne side