Personalia 2004

Nyudnævnelser

Advokat Kari Marie Vibeke Sørensen dommer i Retten i Århus fra 1. oktober 2003.

Kontorchef Anne Thalbitzer dommer i Retten i Roskilde fra 1. januar 2004.

Kst. dommer Søren Hafstrøm dommer i Retten i Frederikssund fra 1. januar 2004.

Dommerfuldmægtig Steen Mejer Hansen dommer i Københavns Byret fra 1. januar 2004.

Retsassessor Peter Buhl landsdommer i Vestre Landsret fra 1. januar 2004.

Statsadvokat Poul Dahl Jensen højesteretsdommer fra 1. januar 2004.

Kst. dommer Jens Lind Jensen dommer i retten i Odense fra 15. april 2004.

Kst. dommer Lene Jensen dommer i Københavns Byret fra 15. april 2004.

Kst. dommer Marianne Peschcke-Køedt dommer i Københavns Byret fra 1. maj 2004.

Retsassessor Thomas Jønler dommer i Retten i Fjerritslev 1. juni 2004.

Dommerfuldmægtig Lone Bach Nielsen dommer i Københavns Byret 1. juni 2004.

Kst. landsdommer Jon Fridrik Kjølbro dommer i Københavns Byret fra 1. juli 2004.

Ændrede udnævnelser

Lone Kerrn-Jespersen, Københavns Byret, til landsdommer i Østre Landsret fra 15. september 2003.

Otto Bisgaard, Retten i Århus, til administrerende dommer i Retten i Randers fra 1. oktober 2003.

Katrine Birgitte Buemann Eriksen, Retten i Frederikssund, til dommer i Retten i Brøndbyerne fra 15. oktober 2003.

Alex Elisiussen, Retten i Tåstrup, til administrerende dommer i Retten i Glostrup fra 1. december 2003.

Anette Rahr Codam, Retten i Roskilde, til administrerende dommer i Retten i Frederikssund fra 1. januar 2004.

Olaf Tingleff, Retten i Hvidovre, til administrerende dommer i Retten i Hørsholm fra 15. januar 2004.

Henrik Bitsch, Københavns Byret, til landsdommer i Østre Landsret fra 1. februar 2004.

Peter Gert Jensen, Københavns Byret, til dommer i Retten i Hvidovre fra 15. februar 2004.

Søren Axelsen, Østre Landsret, til præsident for Københavns Byret fra 1. marts 2004.

Steen Steensen, Retten i Odense, til dommer i Retten i Maribo fra 1. april 2004.

Tove Horsager, Københavns Byret, til administrerende dommer i Retten i Holbæk fra 1. april 2004.

Michael Kistrup, Københavns Byret, til landsdommer i Østre Landsret fra 15. april 2004.

Thorkild Bendsen, Retten i Helsingør, til administrerende dommer i Retten i Helsingør fra 15. april 2004.

Bertil Frosell, Københavns Byret, til landsdommer i Østre Landsret fra 1. juli 2004.

Torben Hvid, Retten på Frederiksberg, til dommer i Retten i Helsingør fra 1. juli 2004.

Afgåede

Ulla Rubinstein, Østre Landsret, med udgangen af august 2003.

Mogens Beier, Retten i Randers, med udgangen af september 2003.

Nina Bang Rasmussen, Civilretten i Glostrup, med udgangen af november 2003.

Holger Skovsborg, Retten i Frederikssund, med udgangen af december 2003.

Henrik Schoustrup-Thomsen, Retten i Hørsholm, med udgangen af december 2003.

Bent Thrane, Vestre Landsret, med udgangen af december 2003.

Claus Larsen, Københavns Byret, med udgangen af marts 2004.

Ketty Grützmeier, Retten i Holbæk, med udgangen af marts 2004

Niels Kirk-Sørensen, Retten i Fjerritslev, med udgangen af maj 2004.

Ole Nicolaisen, Østre Landsret, med udgangen af juni 2004.

Orlov

Inge Elgaard Bastian fra 15. januar 2004 til 14. januar 2005.

Torben Nøies Goldin fra 16. januar 2004 til 15. januar 2005.

Døde

Kai Andreas Bøggild, Kriminaldommer i Gladsaxe.
E. Mogens Jensen, landsdommer i Østre Landsret.
Preben Gundorph-Hansen, kriminaldommer i Helsingør.
Robert Dam, landsdommer i Østre Landsret.
Lars Ryhave, dommer i Nyborg.
Ole Agersnap, retspræsident i Vestre Landsret.
Torben Stig Plessing, landsdommer i Østre Landsret.
Poul Rønnov, landsdommer i Vestre Landsret.
Johs. Bangert, højesteretsdommer.
Torben Gelting, dommer i Fjerritslev.
Poul Koch Jensen, dommer i Nykøbing Falster.
Jørgen Jensen, dommer i Århus

Udskriv denne side