Medlemmer den 1. august 2004

Højesteret ..........................................................

18

Østre Landsret ..................................................

64

Vestre Landsret ................................................

39

Sø- og Handelsretten ......................................

5

Københavns Byret ............................................

50

Byretterne uden for København .....................

154

Færøerne ............................................................

2

Grønland .............................................................

1

EF-Domstolen ....................................................

2

Menneskerettighedsdomstolen .....................

1

Fungerende medlemmer i alt ........................

336

Afgåede medlemmer ............................................

134

Samlet medlemstal .............................................

470

Udskriv denne side