Bestyrelsen 2003-2004

Henrik Linde, Retten i Korsør (formand)
Arne Lyngesen, Østre Landsret (næstformand)
Hanne Fog-Petersen, Københavns Byret (kasserer)
Anette Codam, Retten i Frederikssund (sekretær)
Marianne Caft, Retten i Fåborg
Svend Aage Feier, Retten på Frederiksberg
Poul Holm, Retten i Århus
Ulrik Jensen, Vestre Landsret
Torben Melchior, Højesteret
Carsten Michelsen, Retten i Aalborg

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Udskriv denne side